Španski borci, Galerija Internacionala
Zaloška 61
1000 Ljubljana

Arhiv