Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Trg svobode 11A
1420 Trbovlje
Laibach, Volk, Delavski dom Trbovlje Cultural Centre, 2009.

Arhiv